Portal poświęcony św. Andrzejowi Boboli

Czwartek, 18 lipca 2024         
Czwartek, 18 lipca 2024         
Dajemy więc wam waszego wielkiego Świętego, waszego i Naszego wielkiego Andrzeja Bobolę, a ponieważ reprezentujecie wszystkie warstwy i stany, przez was dajemy Go wszystkim, całemu drogiemu Narodowi Polskiemu.
Papież Pius XI

Polska pielgrzymka prosi papieża o relikwie św. Andrzeja Boboli (7 czerwca 1938)

Po relikwie męczennika udała się do Rzymu specjalnym pociągiem liczna polska delegacja. W skład tej grupy wchodził m.in. książę Andrzej Lubomirski oraz biskupi: Stanisław Łukomski z Łomży i Karol Niemira z Pińska.
Papież Pius XI
Fot. Wikipedia.

Pielgrzymka w pierwszej kolejności udała się do Castel Gandolfo prosić Ojca Świętego o relikwie św. Andrzeja Boboli. Wielu pielgrzymów na spotkanie z papieżem Piusem XI przywdziało stroje narodowe, a książę Lubomirski „wystąpił przy szpadzie” ofiarowanej jednemu z jego przodków przez papieża Aleksandra VII (1655-1667). Pius XI skierował do przybyłych dłuższe przemówienie. Powiedział w nim, że nawet przy obfitości świętych relikwii w Rzymie uważałby obecność relikwii tak czcigodnych jak ciało św. Andrzeja Boboli niejako za nową rękojmię błogosławieństw Bożych, ale te błogosławione szczątki, ten skarb męczeństwa i cnoty, ofiarowuje Polakom "z całą swą serdecznością i ojcowską miłością". Polska w obliczu tylu niebezpieczeństw zarówno od Wschodu, jak i od Zachodu potrzebuje obrony i opieki coraz bardziej przemożnej – zaznaczył Ojciec Święty. Andrzej Bobola był – kontynuował papież – męczennikiem unii między Kościołem katolickim i odłączonymi kościołami Wschodu. Kościół Rzymski, matka wszystkich Kościołów, pragnie tej unii - dodał.

Dajemy więc wam waszego wielkiego Świętego, waszego i Naszego wielkiego Andrzeja Bobolę, a ponieważ reprezentujecie wszystkie warstwy i stany, przez was dajemy Go wszystkim, całemu drogiemu Narodowi Polskiemu, który w trudnościach pracy, w koniecznościach życia, potrzebuje zawsze trochę ducha męczeństwa, aby zachować wierność cnocie, wierze, religii. Gdy będziecie musieli walczyć z trudnościami zewnętrznym i wewnętrznym, z trudnościami wyrastającym przeciw wiernemu pełnieniu cnót chrześcijańskich, Andrzej Bobola przypominać Wam będzie, że „nondum usque ad sanguinem restitistis“ [„Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi”, Hebr 12,4 - Redakcja], a z przykładu Jego czerpać będziecie nową energię.

(…)

W tej szczególnie intencji obdarzamy Polskę ciałem św. Męczennika Unii i myśl o tym pragniemy wpoić nie tylko jednostkom, ale i tym, którzy wami rządzą, przede wszystkim zaś wam, którym ten skarb powierzamy, tę cenną relikwię, wam, którzy macie wszelką możność czczenia jej. Wiemy dobrze, coście przygotowali dla niej, z chwilą, gdy znajdzie się na ziemi polskiej. Wy, którzy możecie wpływać na bieg spraw pamiętać zawsze winniście, iż Polska przez tradycję swojej przeszłości, przez swoje losy w przyszłości jest przeznaczoną, by rządzono i kierowano nią drogami katolickim i, gdyż słusznie trzeba powtórzyć raz jeszcze, że mówić Polak znaczy mówić katolik. Wiemy dobrze, że taki nastrój ducha posiadają również ci, którzy wami rządzą, i że szczególnie od pewnego czasu okazali oni, iż rozumieją życie katolickie i jego konieczność nie tylko dla dusz jednostek, ale także dla rodzin i całego społeczeństwa. Życzeniem Naszym jest, aby ten wielki święty Bobola pośród was był wzywany przez rządzących i rządzonych, aby coraz lepiej odpowiadać obowiązkom i godności życia chrześcijańskiego.

Fragmenty przemówienia papieża Piusa XI do polskiej pielgrzymki.

Redakcja
Opublikowano: 07-06-2024
Zobacz również: