Portal poświęcony św. Andrzejowi Boboli

Czwartek, 18 lipca 2024         
Czwartek, 18 lipca 2024         

Liturgia godzin. Hymn z Jutrznii

16 maja. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Hymn. Jutrznia

1
Już dzień chwalebny jaśnieje
I nową radość przynosi,
Bo Andrzej oddał swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.
2
O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!
3
Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa;
Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.
4
Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!
5
Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.
6
Niech Jezus, nasz Odkupiciel,
Przebaczy grzechy upadłym
I da nam wieczne wesele
Przez męczennika zasługi. Amen.

Za: "Liturgia Godzin", tom III (Pallottinum 1987), s. 1166.