Portal poświęcony św. Andrzejowi Boboli

Czwartek, 18 lipca 2024         
Czwartek, 18 lipca 2024         

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś dla wyznanie prawdziwej wiary świętego Andrzeja rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobę żyje i króluje w jedności Ducha Św. Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
Modlitwa do św. Andrzeja Boboli - obrazek WAM 1938